jak pomóc?

Witaj na stronie Fundacji Gaudeamus

Fundacja „Gaudeamus” została założona 15 października 2003 roku w Bydgoszczy. Jest organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji zmierzają do aktywizacji młodych ludzi poprzez zachęcenie ich do twórczych działań na rzecz rozwoju nauki i kultury. „Gaudeamus” wspiera integrację osób niepełnosprawnych oraz promuje wielokulturowość i tolerancję. Poprzez swoje działania chce przygotować młodzież do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym.

 

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY -  Nasze świadome 1,5%

Numer KRS: 0000175645
Fundacja GAUDEAMUS

Jeśli roczne rozliczenie podatkowe jeszcze przed Tobą, podaruj swoje 1,5%

Jesteśmy partnerem godnym zaufania, także dzięki Tobie. Dziś działamy i tworzymy wspólnotę osób wspierających tych, którzy znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji życiowej i muszą walczyć o swoje jutro.

16.02.2023
Zapytanie ofertowe na realizaję zamówienia na świadczenie
uslug lekora języka polskiego - realizacj kusów języka
polskiego dla uchodżcow z Ukrainy
nr: 1/2023 z dnia 16.02.2023 r. w ramach projektu pt.
"Działania Wojewody Kujawsko_pomorskiego na rzecz
uchodźców z Ukrainy" współfinansowanego ze środków
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


pliki do pobrania:

plik_1 formularz

plik_2 załącznik

plik_3 zapytanie ofertowe