jak pomóc?

Projekty zrealizowane w 2010 r.

1. Inicjator Społeczny dla rozwoju lokalnego obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich – projekt realizowany w okresie od 31.05.2009 r. do 30.04.2010 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

2. Znajdź swoją aktywność – festyn dla dzieci z Domu Kultury nr 5; konkurs rysunkowy, pokazy capoeiry we współpracy z Fundacją Wychowanie Poprzez Aktywność;

3. Stała, cykliczna akcja z Fundacją Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej „Czytanie dzieciom w przedszkolach”;

4. Projekt z POKL 9.5 Inicjator Społeczny – Inicjatywa edukacyjna w naszych rękach;

5. Galeria Debiut. Tradycja i folklor w dobie współczesności – projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

6. Child Of Classic And Dubstep – projekt realizowany przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Teatrem Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy;

7. Wiosenne spotkania z Fryderykiem Chopinem – projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.