jak pomóc?

Kontakt

Fundacja „Gaudeamus”

Adres siedziby:
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 07 16
e-mail: gaudeamus@byd.pl

Fundacja „Gaudeamus” posiada status organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000175645
NIP: 9671180264
Regon: 093167673