jak pomóc?

Organy fundacji

Rada Fundacji „Gaudeamus” składa się z pięciu osób wybieranych przez fundatorów. Kadencja trwa pięć lat.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

Prezes:
Paweł Hryncewicz

Wiceprezes:
Agnieszka Walczak-Beszczyńska

Sekretarz:
Danuta Bytner