jak pomóc?

Wolontariat

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko- rodzinne.

Wolontariat – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć społecznie działania Fundacji „Gaudeamus” i są zainteresowani podjęciem pracy w charakterze wolontariuszy, prosimy o kontakt pod adresem gaudeamus@byd.pl, w tytule wiadomości wpisując: WOLONTARIAT.