jak pomóc?

Działania zrealizowane

Motyle dla Ani

Zbiórka pieniędzy na operację oraz zakup wózka inwalidzkiego dla studentki Wyższej Szkoły Gospodarki Ani Szczudlińskiej, chorej na dziecięce porażenie mózgowe. W ramach akcji zorganizowano: loterię, aukcję dzieł sztuki przekazanych przez bydgoskich artystów, koncert oraz karaoke z udziałem uczestników programu telewizyjnego „Szansa na Sukces”. Termin realizacji: 2010 r.

Motyle dla Macieja

Zakup aparatu słuchowego oraz wsparcie rehabilitacji studenta Wyższej Szkoły Gospodarki Macieja Pyszki – z programu pomocy studentom niepełnosprawnym.

Motyle na Tandemach

Fundacja „Gaudeamus” wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG. Jedną z nich był zakup roweru tandem na potrzeby organizacji wycieczek rowerowych dla osób niewidomych i ich opiekunów.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz Nr 2471 z dnia 20 sierpnia 2013 r. uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzenie zbiórki od dnia 01.09.2013 r. do dnia 01.09.2014 r.

Sprawozdanie ze zbiórki Motyle na Tandemach