jak pomóc?

Motyle dla Natalki i Marzeny

Fundacja „Gaudeamus” realizuje projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym i materialnym wspieramy kształcenie oraz rozwój uzdolnionych osób, zwłaszcza studentów, którzy powierzają nam swoją edukację. Ważnym obszarem działań stała się dla nas sfera kultury, ktora nie rozgranicza pojęć sprawności i niepełnosprawności. Dzięki niej lepiej poznajemy i doświadczamy otaczający świat. Fundacja, realizując projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym, przełamuje stereotypy i ograniczenia. Tym samym wskazuje, że kultura potrafi być efektywną metodą społecznej integracji.

Fundacja „Gaudeamus” prowadzi działania charytatywne w ramach programu „Motyle dla...”.

W roku 2018 chcielibyśmy przeznaczyć 1% podatku na leczenie Natalki, chorej na białaczkę limfoblastyczną, oraz na przeszczep komórek macierzystych dających szansę na poprawę widzenia Marzenie, absolwentce Wyższej Szkoły Gospodarki.

wpisz w PIT nazwę:

Cel Szczegółowy 1% Natalia Głon KRS 0000175645

Cel Szczegółowy 1% Marzena Widerowska KRS 0000175645

 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE