jak pomóc?

Aktualności

Fundacja „Gaudeamus” realizuje projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do osób niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym i materialnym wspieramy kształcenie oraz rozwój uzdolnionych osób, zwłaszcza studentów, którzy powierzają nam swoją edukację. Ważnym obszarem działań stała się dla nas sfera kultury, ktora nie rozgranicza pojęć sprawności i niepełnosprawności. Dzięki niej lepiej poznajemy i doświadczamy otaczający świat. Fundacja, realizując projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym, przełamuje stereotypy i ograniczenia. Tym samym wskazuje, że kultura potrafi być efektywną metodą społecznej integracji.

Fundacja „Gaudeamus” prowadzi działania charytatywne w ramach programu „Motyle dla...”.

 

Projekt nr 10/2023, pt.: „Ochrona i promocja zdrowia”, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego, realizowany w terminie 12.03.2023-31.10.2023 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Fundacja Gaudeamus prowadzi nabór szkół podstawowych lub średnich z terenu woj. kujawsko- pomorskiego do udziału w projekcie, w ramach którego zostanie w każdej ze szkół przeprowadzonych 5 warsztatów dla uczniów, dotyczących tematyki ochrony i promocji zdrowia. Zwieńczeniem projektu będzie konferencja dla rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, a także z osobami chorymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego), na rzecz promowania i ochrony zdrowia "Zdrowie jest darem”, która odbędzie się 10.10.2023r. w Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Garbary 2, w Bydgoszczy.
Zgłoszenia do projektu proszę przesyłać na adres:
ewa.kaniewska@byd.pl lub telefonicznie: 691 863 111
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Projekt nr 16/2023, pt.: „W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” (Ochrona zdrowia psychicznego), dofinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego, realizowany w terminie 02.04.2023 – 31.10.2023, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Fundacja Gaudeamus prowadzi nabór szkół podstawowych lub średnich z terenu woj. kujawsko- pomorskiego – gminy: Koronowo, Sicienko. Inowrocław, Bydgoszcz, do udziału w projekcie, w ramach którego zostaną w każdej ze szkół przeprowadzone 4 warsztaty dla uczniów, dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego oraz odbędą się konsultacje indywidualne z uczniami.
Zgłoszenia do projektu proszę przesyłać na adres:
ewa.kaniewska@byd.pl lub telefonicznie: 691 863 111
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Projekt nr 15/2023, pt.: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością”, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego, realizowany w terminie 07.05.2023 – 20.12.2023, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 


Fundacja Gaudeamus prowadzi nabór do projektu skierowanego do:
a) rodziców/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością;
b) nauczycieli pracujących na co dzień w ramach edukacji włączającej z uczniami z niepełnosprawnościami;
c) kadry, wolontariuszy pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
a) warsztaty/szkolenia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością;
b) grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną;
c) warsztaty/szkolenia dla nauczycieli, kadry specjalistycznej szkół ogólnodostępnych i integracyjnych;
d) warsztatów/szkoleń dla wolontariuszy i kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do projektu proszę przesyłać na adres:
ewa.kaniewska@byd.pl lub telefonicznie: 691 863 111
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest nieodpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
 

 

 

 

25.02.2023 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Protokół wyboru oferenta

 

 

  

 

12.10.2022 Kompleksowe Wsparcie Osób z Niepełnosprawnościami

1.09.2022 „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”


Fundacja realizuję obecnie program „Kompleksowe Wsparcie Osób z Niepełnosprawnościami objętymi działaniami wojennymi w Ukrainie” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Wsparcie realizowane w projekcie udzielane jest dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie:
• porad psychologa
• prawnika
• specjalisty ds. osób z niepełnosprawnościami
• tłumacza
liczba osób: 20 osób z niepełnosprawnościami oraz 20 osób towarzyszących


okres realizacji: 01.09.2022- 31.12.2022.
 

 

1.03.2022 Wolna Ukraina – potrzebne Twoje wsparcie

Wspólnotę Wyższej Szkoły Gospodarki tworzą przedstawiciele licznych kultur i narodowości. Otwartość, szacunek i tolerancja są fundamentem, na którym budowana jest uczelnia. Chcemy wyrazić solidarność z wszystkimi studentami i pracownikami z Ukrainy oraz całym narodem ukraińskim dotkniętym wojną.


Wielu właścicieli firm i prywatnych osób wyraża gotowość do niesienia różnego rodzaju pomocy. Jako uczelnia w imieniu całej społeczności akademickiej staramy się wesprzeć osoby dotknięte kryzysem wojennym na Ukrainie.


Działamy razem z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy.
Jakiej pomocy potrzebujemy w tej chwili najbardziej?:

 • Udostępnienie lokali mieszkalnych osobom dotkniętym wojną kwatera.ukraina@byd.pl
 • Wpłat na konto Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
  numer rachunku: 13 1600 1185 0004 0807 2563 2040
  z dopiskiem „DAROWIZNA - POMOC UKRAINIE”
  Konto Fundacji Gaudeamus (OPP)

   
   

 

Fundacja "Gaudeamus" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Klub Seniora "Pod Bukiem" od XI.2021 do V.2022

WYJDŹ Z DOMU, POZNAJ NOWYCH LUDZI, SPĘDZAJ AKTYWNIE CZAS,WEŹ UDZIAŁ W CIEKAWYCH ZAJĘCIACH
i to wszystko bezpłatnie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej!
Zapraszamy mieszkańców Bydgoszczy w wieku od 60 lat, zamieszkujących w dzielnicach:
Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon, Okole, na zajęcia w Klubie Seniora.
Wszystkich uczestnikom Klubu proponujemy:
• spotkania raz w tygodniu w Klubie Seniora (od XI.2021 do V.2022),
• indywidualne doradztwo psychologiczne,
• ciekawe grupowe zajęcia tematyczne (kultura i sztuka, dietetyka, radzenie sobie ze stresem, historia i tradycja, nowe technologie komputerowe, zdrowy styl życia, gimnastyka),
• zajęcia z prawnikami i policjantami (praktyczne porady dotyczące bezpieczeństwa)
• obiad oraz kawę i herbatę w czasie spotkań w klubie,
• wycieczkę krajoznawczą,
• piknik integracyjny,
• piknik ekologiczny,
• wspólne wyjście do kina.

Zajęcia będą odbywały się w Bydgoszczy, przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1
(budynek Wyższej Szkoły Gospodarki), raz w tygodniu, klub, zajęcia sportowe, obiad – od 12:00 do 15:00, tematyczne zajęcia grupowe – od 15:00 do 18:00.

Biuro Projektu, rekrutacja:
85-054 Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 1
(wejście od podwórza, pokój 21, piętro 2)
Czynne od 08:00 do 12:00
Zadzwoń: kom. 731 695 130 (także po południu),
lub napisz e-mail na adres: olesia.us@biuro-innowacji.eu ,
podaj imię i nazwisko oraz numer telefonu – oddzwonimy!

link do pobrania

pliki do pobrania